Envirobubble Installation
InformationHome
Arrow

THE ENVIROBUBBLE
Credits | Research and Design Team for "THE ENVIROBUBBLE" installation:
Kostis Oungrinis and Marianthi Liapi (Technical University of Crete, Greece)
Anna Pla Catalá (IE School of Architecture, University of Madrid, Spain)
Lydia Kallipoliti and Michael Young (The Cooper Union, New York, USA)

Student Project Team (Technical University of Crete, Greece): Georgios Andresakis, Yiannis Apostolopoulos, Tzeny Gorantonaki , Eirini Kalogeropoulou,
Michalis Kantarzis, Despina Linaraki, Ioannis Liofagos, Dimitris Mairopoulos,
Evangelos Alexandros Maistralis, Anna Neratzouli , Iasonas Paterakis, Eleni Roupa,
Aggeliki Terezaki, Alma Tralo, Vassilis Tsesmetzis, Dimitris Vaimakis,
Anna-Maria Moschouti-Vermer, Georgia Voradaki.